REFERENSLISTA
Kungsbacka Arkitektkontor AB etablerades i Kungsbacka 1977. Listan upptar referensuppdrag från 1996 och framåt
 
SKOLOR - FÖRSKOLOR
Älvsåkerskolan
Hedeskolan (gamla kommunalhuset) ombyggnad - bevarandeaspekten tillmättes stor betydelse
Kapareskolan – Lille Jägaren tillbyggnad
Aranässkolans block A och K ombyggnad
Lindälvsskolan block F fordonslinjen ombyggnad
Lindälvsskolans annex Elektronen total ombyggnad av hela fastigheten
Kompletteringsbyggnader till skolorna Furulid, Presse, Åsa, Hede, Varla, Malevik.
 
SPECIALBOSTÄDER OCH DAGCENTRALER
Gruppbostäder i Karsjö, Kungsbacka kommun ombyggnad
Gruppbostäder i Skårby, Anneberg
Förslagsskisser för äldreboende på Gottskär, ca 30 lgh
Dagcenter i kv Liljan i Kungsbacka kommun
Gruppbostäder i Strannegården
 
SPORTANLÄGGNINGAR
Idrottshall Älvsåker
Ny entre och omklädning i Fjärås sporthall
Förslagsritningar för ny idrottshall i Frillesås
Ombyggnad av lokaler för Friskis & Svettis i Kungsbacka
Förslagsskisser för Kungsbacka Tennisklubb
 
BOSTÄDER
Flerfamiljshus Lyckegatan ombyggnad 6 lgh
Ett 50-tal villor
Bostadsområde i Särö
 
INDUSTRI-, HANDEL och KONTORSLOKALER
Dialect Systemprodukter industri- och butikslokaler 1200 kvm
Produktionslokaler för Hammargrens Pyrotekniska
Hultén Trä & Faner i Kungsbacka 6500 kvm
Hammargårds Fjärrvärmeverk
Panncentraler i Presse och Vallda
EAB Kungsmaskiner i Kungsbacka 1200 kvm
Hantverkshus på Inlag
Kontorshusen Måsen på Varla industriområde
Industrihotell i Sigtuna, Skara, Borås och Åstorp
PA Ventiler i Lindome
Konsulthuset på Bergsgatan
Östergatan 12 - renovering av central fastighet med bevarandevärde
Onsala Centrum tillbyggnad
Kungsbacka Bilcentrum tillbyggnad
 
ÖVRIGT
Särögården - bygdegård om- och tillbyggnad
Hellevik bygdegård i Förlanda om- och tillbyggnad
Utformning av hållplatser för Göteborgs Lokaltrafik
Sjöbodar i Sandö Hamn
Förslagsskiss för Forsgårdens golfklubb
Förslagsskisser för klubbhus och bastu till Sandö Hamn
 
Exteriör färgsättning av bl.a. Sportcentrum, Tingbergsvallen inkl. kringbyggnader, Socialförvaltningens hus och ett flertal daghem